شرایط سرمایه گذاری در یوکان

شرایط سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان یوکان

 • کسب حداقل امتیاز ۶۵ از مجموع کل امتیازات برنامه کارآفرینی یوکان که ۱۰۳ است (۱۰ امتیاز از ۶۵ امتیاز کسب شده باید مربوط به مهارت زبان باشد)؛
 • کسب حداقل نمره ۶ آیلتس جنرال در زبان انگلیسی و یا حداقل نمره ۴ آزمون تف (TEF) در زبان فرانسه؛
 • داشتن حداقل مدرک دیپلم دبیرستان؛
 • داشتن حداقل ۳ سال تجربه کارآفرینی یا مدیریت کسب و کار؛
 • داشتن حداقل ۵ سال تجربه مرتبط با کسب و کار پیشنهادی؛
 • داشتن حداقل ۵۰۰ هزار دلار دارایی خالص که توسط یک شرکت حسابداری در یوکان تایید شود؛
 • داشتن حداقل ۳۰۰ هزار دلار دارایی نقدی ( همانند پول نقد، اوراق قرضه، مشتقات پول نقد و غیره) که توسط یکی از شرکت‌های حسابداری در یوکان تایید شود؛
 • سرمایه گذاری به مبلغ حداقل ۳۰۰ هزار دلار و مالکیت یک سوم از کسب و کار مورد نظر؛
 • ارائه مدارکی که نشان دهد دارایی خالص و دارایی‌های نقدی از راه قانونی به دست آمده است؛
 • ارائه طرح اسکان مجدد که نشان دهنده تصمیم به استقرار در یوکان باشد؛ و
 • تصمیم به اسکان دائمی در استان یوکان و راه اندازی فعال کسب و کاری در مناطق آن.