شرایط سرمایه گذاری درنیوبرانزویک

شرایط سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان نیوبرانزویک

در روش سرمایه گذاری نیوبرانزویک هم متقاضیان و هم کسب و کار پیشنهادی باید دارای شرایطی باشند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

شرایط مورد نیاز متقاضیان

 • بین ۲۱ تا ۵۹ سال داشته باشید.
 • حداقل مدرک دیپلم دبیرستان داشته باشید.
 • حداقل نمره زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح CLB 5 ارائه دهید.
 • نشان دهید که برای همیشه در نیوبرانزویک زندگی خواهید کرد و کسب و کاری را در آنجا راه‌اندازی و مدیریت آن را به صورت فعال و روزانه به عهده خواهید داشت.
 • بیزینس پلن یا مفهوم تجاری را ارائه دهید که توسط دولت استانی تایید شده باشد و نشان دهد که بیزینس پیشنهادی برای استان نیوبرانزویک منفعت اقتصادی عمده خواهد داشت. 
 • دارایی خالصی معادل با ۵۰۰ هزار دلار داشته باشید. 
 • حداقل سرمایه اولیه ۱۵۰ هزار دلار ارائه دهید و مالکیت حداقل ۳۳% از کسب و کار پیشنهادی را داشته باشید.
 • در ۵ سال اخیر، حداقل سه سال آن را به عنوان مدیر و مالک کسب و کار (مالکیت حداقل ۳۳ درصد سهام آن) سابقه کار داشته باشید و یا در ۵ سال گذشته به طور کامل به عنوان مدیر ارشد یک کسب و کار فعالیت کرده و حداقل ۲ کارمند را مدیریت کرده باشید.
 • پس از راه اندازی بیزینس، برای حداقل دو نفر از شهروندان یا مقیمان دائم کانادا شغل ایجاد کنید. همسر، فرزندان وابسته یا اعضای خانواده شما نمی‌توانند شغل‌های جدید را به عهده بگیرند.
 • حداقل ۶۵ امتیاز از فاکتورهای امتیازدهی کسب کنید. مجموع امتیازات در برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک ۱۰۰ است. 

 

شرایط مورد نیاز کسب و کار

کسب و کار پیشنهادی شما باید:

 • برای استان نیوبرانزویک منفعت اقتصادی داشته باشد.
 • از نوع شرکت‌های سهامی، مشارکتی و یا مالکیت انحصاری باشد. در صورتی که از نوع مشارکتی باشد، دیگر شرکا باید شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند.
 • ادامه توسعه یک کسب و کار از پیش موجود باشد (خرید بیزینس) و یا کسب و کار جدیدی راه اندازی شود.
 • نهادی خصوصی و سود ده باشد که هدف اصلی آن کسب سود از طریق فروش کالا یا ارائه خدمات باشد.

 

سیستم امتیازبندی سرمایه گذاری در نیوبرانزویک

 

 • سن

سن امتیاز
۲۱-۲۹ ۵
۳۰-۴۹ ۱۰
۵۰-۵۹ ۵
 • مهارت زبان

حداقل نمره زبان لازم برای مهاجرت کارآفرینی نیوبرانزویک نمره در سطح CLB 5 در زبان انگلیسی و یا نمره NCLC 5 در زبان فرانسه است.

حداکثر امتیاز مهارت زبان ۲۰ امتیاز است که در صورت دانستن زبان دوم، ۵ امتیاز اضافی می‌توانید دریافت کنید.

سطح زبان رسمی اول امتیاز هر مهارت
CLB 7 و بالاتر ۵
CLB 6 ۴
CLB 5 ۳
حداکثر امتیاز ۲۰

 

سطح زبان رسمی دوم امتیاز
CLB 5 و بالاتر ۵

 

معادل نمره CLB 5 در زبان انگلیسی و فرانسه