شرایط برنامه مهاجرت نیروهای متخصص به یوکان

برنامه ی نیروهای متخصص یوکان (YNP Skilled Worker Program)

از طریق برنامه اسکیل ورکر یوکان، کارفرمایان یوکان می توانند نیروهای متخصص خارجی در مشاغل تخصصی را برای اخذ اقامت دائم کانادا، انتخاب نمایند.

حداقل شرایط لازم برای متقاضیان

افراد باید شرایط زیر را داشته باشند:

·        تحصیلات معتبر مورد نیاز و تجربه ی کاری لازم برای آن شغل یا تجارت خاص را مطابق تعریف طبقه بندی مشاغل ملی داشته باشد.

* حداقل سطح تحصیلات مورد پذیرش دیپلم دبیرستان است.

·        دارای حداقل یک سال سابقه کار مرتبط برای موقعیت شغلی مدنظرباشند

*  این تجربه ی کاری ممکن است در خارج یوکان نیز به دست آمده باشد؛

·        اگر در زمان درخواست دادن در کانادا باشد، در کل دوره ی درخواست به برنامه YNP و فرایند ارزیابی همچنان مجوز کار معتبر خود را حفظ کند.

·        اگر در کانادا با مجوز تحصیل باشد، مدارک زیر را ارائه دهد:

– یک سال تحصیل برای یک دوره ی سرتیفیکیت

– دو سال تحصیل برای دریافت دیپلم و یا مدرک کارشناسی یا

– اتمام حداقل سطح هشت از برنامه ی انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL) برای دانش آموزان ESL در کالج یوکان.

حداقل شرایط لازم برای کارفرمایان

کارفرما باید حداقل شرایط زیر را برآورده نماید.

·         شهروند یا ساکن دائم کانادا باشد

·        یک کسب و کار ثبت شده در کانادا داشته باشد و حداقل یک سال از زمان ثبت و فعالیت شرکت گذشته باشد یا مورد تایید نهادهای دولتی یوکان باشد.

·        باید حداقل الزامات استانداردهای کار را برآورده نمایند.

·         باید یک کپی از مجوز کسب و کار ارائه دهند، و در رجیستری شرکت یوکان ثبت شده باشند.

·        باید بدون دریافت هزینه، بیمه خدمات درمانی مشابه با آنچه که هر یک از ساکنان یوکان دریافت می کنند را تا زمانی که فرد واجد شرایط منافع خدمات درمانی دولتی است، برای متقاضی فراهم کند.

·        باید حقوقی معادل با نرخ رایج دستمزدهای مشاغل در یوکان پرداخت نمایند.

·        باید هزینه های مسافرت هوایی داوطلب برای آمدن به یوکان از محل اقامت دائم خود را پرداخت کنند.

* کارفرمایان لازم نیست هزینه های سفر خانواده یا افراد وابسته را نیز پرداخت نمایند.

·        و اگر فرد متقاضی پذیرفته نشود کارفرما باید هزینه ی بازگشت او تا محل اقامت اصلیش را نیز پرداخت کند.

·        اگر تبعه ی خارجی در حال حاضر در یوکان است، کارفرما باید ترتیب یک مصاحبه غربالگری با یک افسر مهاجرت یوکان را فراهم کند.

* هم  کارفرمای داخلی و متقاضی خارجی باید در این مصاحبه حاضر باشند.

·        باید تجربه ی کاری و سوابق متقاضی را قبل از درخواست دادن کاملا بررسی کنند.

·        در صورتی که متقاضی نیازی به اخذ گواهی LIMA نداشته باشد، باید قبل از اینکه متقاضی خارجی برای یک مجوز کار خاص اپلای کند، اطلاعات تلاش برای استخدام توسط کارفرما ارائه شده و هزینه ای معادل با 230 دلار را از طریق پرتال کارفرمایان IRCC پرداخت شود.

·        آگهی استخدام باید حداقل برای 4 هفته قبل از ارائه درخواست به YNP همچنان باقی بماند.

– تا زمانی که تصمیم YNP اعلام شود، کارفرما باید به طور فعال به دنبال استخدام شهروندان و ساکنان دائم کانادا در آن موقعیت شغلی باشد.

– حداقل 2 تلاش استخدام ملی و محلی مورد نیاز می باشد.

شرایط اضافی مربوط به زبان

همه ی تبعه های خارجی باید از طریق ارائه نتایج تست زبان از یکی از نهادهای معتبر همانند آیلتس و CELPIP برای انگلیسی یا TEF برای فرانسوی، تسلط خود بر یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه را نشان دهند.

* تبعه ی خارجی که در مشاغل سطح 0 یا A به دنبال شغل هستند، باید در هر یک از مهارت های زبان حداقل امتیازات زیر را بدست آورند.

·        CELPIP

– سطح 4 برای تست هایی که قبل از 1 آپریل 2014 اخذ شده اند.

سطح 7 برای تست هایی که بعد از 1 آپریل 2014 اخذ شده اند.

·        آیلتس: امتیاز 6 در هر 4 مهارت

·        TEF: امتیاز 4 در هر 4 مهارت

* تبعه ی خارجی که در مشاغل سطح B به دنبال شغل هستند، باید در هر یک از مهارت های زبان حداقل امتیازات زیر را بدست آورند.

·        CELPIP

– سطح 3 برای تست هایی که قبل از 1 آپریل 2014 اخذ شده اند.

سطح 5 برای تست هایی که بعد از 1 آپریل 2014 اخذ شده اند.

·        آیلتس: امتیاز 5 در هر 4 مهارت

·        TEF: امتیاز 3 در هر 4 مهارت

پیمایش به بالا