شرایط اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری

زیرگروه‌های برنامه اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری

 

برنامه اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری که خود بخشی از برنامه Human Capital Category است، شامل سه زیرگروه می‌شود:

برنامه اولویت‌های سرمایه انسانی

زیرگروه Human Capital Priorities شامل متقاضیان برنامه فدرال اسکیل ورکر و تجربه کانادایی می‌شود.

برنامه اسکیل ورکر فرانسوی زبان

برنامه French-Speaking Skilled Worker نیز مشابه برنامه الویت‌های سرمایه انسانی عمل می‌کند. متقاضیان باید به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط باشند.

برنامه نیروهای فنی و حرفه‌ای

برنامه Skilled Trades شامل افرادی می‌شود که دارای سابقه کار در مشاغل فنی واجد شرایط در استان انتاریو هستند.

 

شرایط برنامه اسکیل ورکر انتاریو

متقاضیانی که از طریق برنامه برنامه اسکیل ورکر آلبرتا – اکسپرس انتری اقدام می‌کنند، باید حداقل شرایط زیر را داشته باشند:

  • تمکن مالی کافی برای تامین هزینه‌های زندگی خود و اعضای خانواده خود را داشته باشند
  • قصد زندگی در استان انتاریو را داشته باشند
  • شرایط مربوط به هریک از زیرگروه‌های مورد نظر خود به شرح زیر را داشته باشند:
زیرگروه شرایط مورد نیاز
الویت‌های سرمایه انسانی

داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری

حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت

مدرک لیسانس یا بالاتر

مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB 7

اسکیل ورکر فرانسوی زبان

داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری

حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت

مدرک لیسانس یا بالاتر

مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB 6 و فرانسوی در سطح CLB 7

نیروی کار فنی حرفه‌ای

داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری

حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت

گواهینامه یا مجوز فنی (در صورت نیاز)

ساکن انتاریو و داشتن ورک پرمیت معتبر

مدرک لیسانس یا بالاتر

مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB 5

( برای مهاجرت کاری به انتاریو از طریق برنامه اکسپرس انتری انتاریو، نیازی به داشتن جاب آفر نیست.)