سرمایه گذاری در مانیتوبا

مهاجرت به استان مانیتوبا کانادا از چندین روش امکان پذیر است که یکی از آن‌ها روش سرمایه گذاری است. برنامه سرمایه گذاری تجاری مانیتوبا (Manitoba Business Investor Stream-BIS) با هدف جذب مالکان با تجربه کسب و کارها و کارآفرینانی طراحی شده که قصد دارند کسب و کاری را در این استان تاسیس و راه اندازی کرده و یا با تاسیس مزرعه به توسعه اقتصاد آن هر چه بیشتر کمک کنند.

برنامه سرمایه‌گذاری تجاری منیتوبا خود دو مسیر مهاجرتی دارد:

  • مسیر کارآفرینی Entrepreneur Pathway
  • مسیر سرمایه گذاری در مزرعه Farm Investor Pathway

روش‌های سرمایه‌گذاری در استان مانیتوبا که به آن‌ها اشاره شد، بر اساس سیستم امتیازبندی است و امتیاز متقاضیان بر اساس چندین فاکتور مانند سن، میزان تحصیلات، سابقه کار، مهارت زبان و فاکتورهای سرمایه‌گذاری و انطباق پذیری محاسبه می‌شود که جمع آن حداکثر ۱۲۰ امتیاز است. 

در برنامه سرمایه‌گذاری مانیتوبا ابتدا ورک پرمیت می‌گیرید و پس از راه‌اندازی کسب و کار و دریافت نامینیشن استانی، می‌توانید برای اقامت دائم خود و همسر و فرزندانتان اقدام کنید.

 

مزایای روش سرمایه گذاری در مانیتوبا