سرمایه گذاری در انتاریو

برنامه مهاجرتی کارآفرینی استان انتاریو برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی طراحی شده است که به دنبال پیاده‌سازی یک طرح تجاری جدید یا خرید یکی از کسب و کارهای موجود در انتاریو هستند. این برنامه به کارآفرینان و حداکثر یکی از شرکای تجاری خارجی آن‌ها امکان می‌دهد که پس از راه‌اندازی کسب و کار در انتاریو، برای اقامت دائم کانادا انتخاب شوند.

متقاضیان می‌توانند از طریق برنامه‌ مهاجرت استانی انتاریو (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) که چندین روش دارد، به این استان مهاجرت کنند. سرمایه‌گذاری در استان انتاریو یکی از این روش‌ها است که خود دارای دو برنامه است:

  • برنامه کارآفرینی استان انتاریو (OINP Entrepreneur Stream) 
  • برنامه مهاجرت استانی انتاریو – گروه شرکت‌ها (OINP Corporate Program)

برنامه گروه شرکت‌ها بسته شده است و در حال حاضر تنها روش سرمایه‌گذاری در استان انتاریو از طریق برنامه PNP، روش کارآفرینی استان انتاریو است.

برنامه کارآفرینی استان انتاریو بر اساس سیستم امتیازبندی است و امتیاز شما بر اساس مجموعه‌ای از فاکتورها مانند سوابق شغلی، سطح تحصیلات، مهارت زبانی، میزان سرمایه‌گذاری و مفاهیم کسب و کار سنجیده می‌شود.

 

مزایای روش کارآفرینی در انتاریو

پیمایش به بالا